HUNGARIAN ENTREPRENEURS'
NETWORKING EVENT

Adatvédelmi tájékoztató

Üdvözöljük a www.hene.org.uk oldalon!

A HENE (Hungarian Entrepreneurs’ Networking Event) egy független szervezet, az Egyesült Királyság magyar üzleti fóruma, amely 2010-es megalapítása óta lehetőséget biztosít tagjai számára a kötetlen networking-re és a szakmai fejlődésre. Célunk az angliai magyar üzletemberek összekötése és szakmai haladásuk segítése. A honlapon ezzel kapcsolatos információkat találhat a felhasználó.
Ez a weboldal a Forest & Ray Ltd., mint adatkezelő tulajdona. Adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása, és megosztása során. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelvek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg vagy használ ezen az oldalon.

Beleegyezés

A weboldal használatával egyben önkéntesen, kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában elfogadja az Adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat. Valahányszor információkat ad meg ezen az oldalon, hozzájárul ezeknek az információknak a gyűjtéséhez, felhasználásához és közléséhez az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően.

Gyerekekről

Ez a weboldal 14 év alatti gyerekeknek nem ajánlott. Ezen korcsoporttól weboldalunkon szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat. Javasoljuk a szülőknek, hogy beszélgessenek el gyermekeikkel az Internet használatáról és az ott megadott információkról. Megkérjük a felhasználóinkat, hogy mérlegeljék, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, például szüleik előzetes beleegyezésére. Amennyiben igen, kérjük, hogy anélkül ne adjanak meg információkat. Tekintettel arra, hogy a Forest & Ray Ltd. a felhasználóval a jelen weboldal használata során személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a felhasználó köteles biztosítani. Amennyiben észleljük, hogy valamely személy a szükséges engedély nélkül ad meg személyes adatokat, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a jogosulatlan személy által került birtokunkba.

Az Ön által megadott információk

A weboldal egyes területein személyes adatokat kérünk Öntől azért, hogy igénybe vehessen bizonyos lehetőségeket (pl. megjelenés a rendezvényen, hírlevélben). Tájékoztatni fogjuk, hogy ezekhez milyen adatok szükségesek és melyeket nem kötelező megadni.

Aktív adatgyűjtés

Hasonlóan sok weboldalhoz, ez az oldal is aktívan gyűjt információkat látogatóiról mind speciális kérdésfeltevéssel mind azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy közvetlenül kommunikáljanak velünk e-mail küldésével feedback formában. Néhány adat, amelyet megad személyes adat lehet (pl. olyan adat, amely által azonosítani lehet Önt, mint pl. a teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, és így tovább).

Passzív adatgyűjtés

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ok, illetve navigációs adatgyűjtések.

Az oldal Internet Protocol (IP) címeken keresztül kommunikál az Ön számítógépével. Az IP cím egy szám, amelyet az Internet szolgáltatója adott a számítógépéhez, hogy Ön elérhesse az internetet és ez általában nem személyes információnak minősül, mert a legtöbb esetben az IP címek inkább dinamikusak (minden alkalommal, amikor az internethez csatlakozik Ön, változik), mint statikusak (egyedi cím a felhasználó computeréhez). Adott esetben felhasználjuk az IP címét, hogy a szerverünk problémáit megállapítsuk, összesített jelentést adjuk, meghatározzuk számítógépe számára azt a leggyorsabb utat, amelyen kapcsolódhat lapunkhoz, és hogy javítsuk az oldalt.
A “cookie” egy információegység, amelyet egy weboldal küld az Ön web böngészőjére, amely segít a weboldalnak, hogy megjegyezze az Önhöz kapcsolódó információkat és a böngészéskor használt beállításait. A „session” cookies ideiglenes információs egységek, amelyek törlésre kerülnek akkor, amikor Ön kilép a Web böngésző ablakból vagy más módon kikapcsolja a számítógépet. A Session cookies a Web oldalon történő böngészést javítják és összesített statisztikai információt gyűjtenek. Ez az oldal használ session cookie-kat.

Az „Internet tag”-ek (egyedüli-pixel GIF-ként is ismertek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek, és 1-by-1 GIF-ek kisebbek, mint a cookie-k és a weboldal számára olyan információkat adnak meg, mint a látogató számítógépének IP címe és a böngésző típusa.

A “navigációs adatokat” (log fájlok, szerver logok, és clickstream adatok) a rendszer kezelésében használják, az oldal tartalmának fejlesztéséhez, piackutatási célokra, és arra, hogy információkat közöljenek a látogatókkal. Ez az oldal használ navigációs adatokat.

Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és az Adatvédelmi irányelveink nem érvényesek azokra a weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az Adatvédelmi irányelveit.

Információk felhasználása és közlése

Hacsak másképp nem kerül megállapításra, felhasználhatjuk az Ön információit az oldal tartalmának fejlesztésére, arra, hogy az oldalt az érdeklődési köréhez hozzáigazítsuk, hogy információkat közöljünk Önnel (amennyiben ezt kifejezetten kéri), marketing és kutatási céljainkra (amennyiben ezt kifejezetten kéri), és bármely más ebben az Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célra. Ha személyes adatokat ad meg ezen a weboldalon, ezeket összekapcsolhatjuk más, aktív módon gyűjtött információkkal, kivéve, ha másképpen jelezzük a gyűjtés helyén. Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes adatai ne kapcsolódjanak össze a passzívan gyűjtött információkkal, hacsak Ön ebbe bele nem egyezik. Személyes adatait harmadik félnek átadhatjuk, de kizárólag:

  • olyan vállalkozóknak, akik támogatják tevékenységünket (pl. teljesítési szolgáltatás, technikai támogatás, szállítási szolgáltatás, pénzintézetek), amely esetben megköveteljük, hogy a harmadik fél az adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint kezelje;
  • a weboldal tevékenységének eladásával, átruházásával vagy más olyan átadásával kapcsolatban, amely érintheti az információkat, megköveteljük, hogy bármely ilyen vevő az adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint kezelje, és hasonló célokra használja;
  • vagyha hatályos jogszabály, bírósági határozat, vagy kormányrendelet írja elő az átadásukat.

Az adattovábbításra adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén (EGT, melynek része az Európai Unió minden tagja, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland) kívülre is sor kerülhet.
Ezen túlmenően, teljes mértékben használni fogjuk az ezen oldalon keresztül megszerzett nem személyes adatokat. A személyes adatokat a weboldallal összefüggésben nyújtott szolgáltatásainkban közreműködő személyek ismerhetik meg.

Hozzáférés, javítás és törlés

Azért, hogy a weboldalon megadott személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, forduljon hozzánk az alább meghatározott módon, és mi megtesszük a lépéseket a birtokunkban levő adatok felfrissítésére vagy kijavítására, illetve kérésére töröljük adatait a listánkról vagy zároljuk azokat. Ön jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről. Amennyiben Ön kéri a személyes adatainak a törlését, a Forest & Ray Ltd. számára a személyes adatok nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül Ön azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

Biztonság

Weboldalunkon minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azért, hogy megvédjük a számítógépéről az oldalunkra továbbított megadott személyes adatait az elveszéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Meg kell jegyeznünk, hogy az internetes adatátvitel sosem lehet teljesen biztonságos vagy hibáktól mentes. Az oldalra vagy onnan küldött e-mail üzenetek nem lehetnek teljesen biztonságban, ezért különös figyelmet kell fordítania arra, hogy milyen információkat küld el e-mail-en keresztül. Sőt, amennyiben jelszót, ID számokat, vagy egyéb más speciális jellemzőt használ ezen az oldalon, azok biztonságáért Ön tartozik felelősséggel.

A személyes adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokkal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tároljuk. Az elektronikus formátumban (pl. emailben) átadott személyes adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, vállaljuk, hogy a másolatokhoz nem férünk hozzá és nem használjuk fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy problémája van jelen Adatvédelmi irányelveinkkel vagy jelen oldal tájékoztatási gyakorlatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk:

Forest & Ray Ltd
8F Gilbert place
WC1A2JD London
info@hene.org.uk

Változás az Adatvédelmi irányelvekben

Ha az Adatvédelmi irányelvekben változás történik, a változások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze azt, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne. Az Adatvédelmi irányelvek 2014 júniusában kerültek utoljára frissítésre.